NGS Licentienummer: 453301

RBCZ Licentienummer: 10757R

LidmaatschapBij de onderstaande beroepsgroepen ben ik aangesloten:

NVST Licentienummer: 3300


Leden van de Nvst zijn gediplomeerd en werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen. Daarnaast zijn leden verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en geldt een klacht – en tuchtregeling.

Ik sta ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:


1.Neem contact op met mij, en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken voor een oplossing.

2.Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met TCZ Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces.

3.Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.