Coronabeleid praktijk An'twerk


Zoals u wellicht al vernomen heeft zullen wij vanaf 11 mei open gaan. We maken alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit doen we aan de hand van een telefonische triage. Op basis van dat gesprek kan een afspraak worden gemaakt.

Mocht u na de gemaakte afspraak toch (lichte) klachten krijgen dan verzoeken wij u de afspraak te annuleren.

Wij ontraden u vooralsnog een afspraak te maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
 • Chronische hartpatiënten.
 • Mensen met suikerziekte
 • Mensen met een nierziekte /leverziekte
 • orgaantransplantatie
 • Chemotherapie/bestraling
 • Verminderde weerstand tegen infecties

 

U kunt geen afspraak maken als u één van onderstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) heeft: 

 • Neusverkoudheid/loopneus/lichte hoest/niezen
 • onbekende vermoeidheid
 • onbekende hoofdpijn
 • Keelpijn
 • kortademigheid
 • Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)

 

U kunt ook geen afspraak maken indien u een huisgenoot heeft met één van bovenstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) met ook koorts en/of benauwdheid.

Als u 24 uur lang geen klachten heeft, kunt u weer een afspraak maken.

 

Aanvullende maatregelen in onze praktijk

 

Wat vragen we van u?

 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog

              En gebruik van papieren zakdoekjes.

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt.
 • Bij binnenkomst gebruikt de handalcohol.
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te

              Raken met uw handen.

 • Houdt u er rekening mee dat de toiletten tijdelijk gesloten zijn.
 • Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak

               Telefonisch contact met ons op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.

 • Betaling vindt bij plaats via een pinbetaling (contactloos), Tikkie
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard niet in

              Rekening brengen.

 • Volg de instructies van de masseur altijd op.
 • We hopen op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later

              Plaatsvindt dan u had gehoopt.

 

Onze voorzorgsmaatregelen:

 • De masseur heeft geen ziekteverschijnselen.
 • Wij geven geen hand bij binnenkomst.
 • Na iedere cliënt reinigen en desinfecteren we alle oppervlakken waar u bent geweest.
 • We ventileren de behandelkamer.
 • We plannen meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.
 • We kijken er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u van ons gewend bent.

Blijf gezond en graag tot ziens in mijn praktijk An’twerk.